O SPOLOČNOSTI

„Nemusíte vedieť všetko. Stačí vedieť na koho sa obrátiť!“

VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s. vznikla v roku 2007 ako dcérska spoločnosť poľskej akciovej spoločnosti Votum S.A., ktorá je držiteľom ocenenia Fair Play za rok 2007, 2008, 2009, 2010. Špecializuje sa na poskytovanie pomoci pre klientov, ktorí sa stali obeťami dopravnej nehody a utrpeli škody na zdraví. VOTUM a. s. zastupuje klientov v zložitom procese získania finančného odškodnenia od poisťovateľov a zabezpečuje, aby bolo toto odškodnenie vyplatené klientovi včas a v adekvátnej výške.

Spoločnosť VOTUM je akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave a je prvou a jedinou spoločnosťou svojho druhu na Slovensku.

VOTUM a. s. má vlastnú advokátsku kanceláriu a zamestnáva viac ako 120 pracovníkov, väčšinou advokátov a právnikov špecializujúcich sa na túto oblasť práva. Okrem nich spolupracuje aj s ďalšími odborníkmi v oblasti odškodnenia (lekármi, súdnymi znalcami). Spoločnosť má zastúpenie v Poľsku, na Slovensku aj v Českej republike, pričom zastupuje už viac ako 19 500 klientov v celej Európe.

Okrem právnej činnosti financuje spoločnosť VOTUM aj vlastnú nadštandardnú rehabilitačnú a fyzioterapeutickú kliniku VOTUM ReHa Plus v Krakowe, je zakladateľom Nadácie VOTUM a sponzorom mnohých neziskových aktivít (ako napr. projekt Bezpečná cesta do školy – dopravná výchova, projekt Akcia KRV – bezplatné darovanie krvi a pod.)

KONTAKT

Centrála: VOTUM
Centrum odškodnenia, a. s.
Pražská 11
811 04 Bratislava
IČO: 43 787 266
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 4272/B. (aktuálny výpis z OR)
Infolinka: 0850 21 11 21
Tel. č.: 02 5564 9094
Fax: 02 5564 9096
Web: www.odskodnenia.sk
E-mail: bratislava@votum-co.sk
Infolinka    0850 21 11 21