Odškodnenie a dokumenty

Cieľom spoločnosti VOTUM a. s. je pomôcť poškodeným klientom získať odškodnenie, ktoré im podľa zákona patrí a dosiahnuť toto odškodnenie v takej výške, aby bola v plnej miere kompenzovaná konkrétna ujma na zdraví.

V rámci transparentnosti svojej činnosti poskytuje spoločnosť VOTUM záujemcom o jej služby jednotlivé dokumenty a formuláre, ktoré v prípade spolupráce budú povinní vyplniť.

V prípade záujmu o služby spoločnosti VOTUM a. s., zabezpečí všetky potrebné dokumenty sama spoločnosť.

Nárok na odškodnenie má poškodená osoba (napr. vodič, spolujazdec, pasažier, cyklista, chodec), uplatňuje sa v PZP vinníka nehody. Škody na zdraví a súvisiace škody je potrebné odborne preukázať a včas u poisťovateľa uplatniť v rámci tzv. subjektívnej premlčacej doby. Pri posudzovaní nárokov každého klienta kladieme dôraz na všetky medicínske a právne aspekty. Následne u poisťovateľa uplatňujeme všetky súvisiace nároky klienta.

Problematikou odškodnenia osôb poškodených na zdraví po dopravných nehodách sa zaoberá Zákon č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov, ďalej Zákon č. 437/2004 Z.z a Občiansky Zákonník. Z pohľadu nárokovania odškodnenia je dôležitý tzv. právny základ, teda pozícia poškodeného v rámci šetrenia dopravnej nehody.

Infolinka    0850 21 11 21