Infolinka    0850 21 11 21

Odškodnenie za spôsobenú škodu na zdraví

So vzrastajúcim počtom dopravných nehôd rastie aj počet poškodených osôb žiadajúcich odškodnenie. Odškodnenie predstavuje kompenzáciu straty, poškodenia a/alebo nákladov, ktoré vznikli poškodenej osobe pri dopravnej nehode. Poškodení najčastejšie žiadajú dškodnenie za im spôsobenú škodu na zdraví.

votum_logo

Jedným z hlavných poslaní spoločnosti VOTUM je informovať širokú verejnosť a jednotlivcov o ich právach v súvislosti so zdravotnými ujmami, ktoré spôsobila dopravná nehoda. Dopravná nehoda je jednou z najčastejších príčin škôd na zdraví. Realita však ukazuje, že z veľkého množstva zranených osôb len minimálna časť dostala odškodnenie vo výške, ktorá im podľa zákona mala byť vyplatená.

Na odškodnenie má klient nárok aj v prípadoch, keď za spôsobenú škodu môže dopravná nehoda. V akých prípadoch môže fyzická osoba žiadať odškodnenie a od koho? Aké vysoké má byť toto odškodnenie a čo robiť keď škoda vznikne? Vaše otázky ohľadom odškodnenia zodpovie spoločnosť VOTUM – Centrum odškodnenia.

Napísali o nás

 • etrend.sk, 27. 1. 2011:
  „Pri zranení na chodníku žiadajte odškodné“ (Pdf)
 • Tlačová správa VOTUM a. s., 1. 12. 2010:
  „Votum S. A. ocenená v prestížnom rebríčku „Diamant Forbes 2011“ (Pdf)
 • Tlačová správa VOTUM a. s., 1. 12. 2010:
  „Už 4. krát „FAIR PLAY“ (Pdf)
 • Hospodárske noviny, 19. 1. 2010:
  „Nenechajte sa ukrátiť o odškodnenie“ (Pdf)
 • Stratégie, 12/2008:
  „Tak trochu smutný biznis“ (Pdf)
 • Trend, 8/2008:
  „Ide to aj bez poistky“ (Pdf)

ODŠKODNENIE PO NEHODE: ŽIADAJTE ČO VÁM PATRÍ!

Čoraz častejšie sa vyskytujú aj žiadosti o odškodnenie pozostalých. Práve toto odškodnenie však predstavuje legislatívnu dieru. Podľa zákona 381/2001 o PZP sú pri úmrtí osoby pozostalým vyplatené len náklady vynaložené v čase od nehody až do úmrtia osoby a náklady spojené s pohrebom. Odškodnenie môže byť vyplatené aj v podobe pozostalostnej renty, avšak až po rozhodnutí súdu.

Získať odškodnenie je v našich podmienkach pomerne zložité. Získať odškodnenie v plnej výške je ešte zložitejšie.
Súvisí to predovšetkým s neznalosťou poškodeného pri preukazovaní, dokladovaní a uplatňovaní nárokov na odškodnenie, časovými prieťahmi pri vyplácaní poistného plnenia zo strany poisťovne, uspokojením poškodených s minimálnou či neadekvátnou výškou odškodnenia.

Napriek tomu by poškodená osoba nemala rezignovať, a odškodnenie žiadať. Odškodnenie totiž patrí poškodenému a nie poisťovni!

„Chcete aj vy získať odškodnenie, ktoré vám patrí? Kontaktujte nás!"

Kto si môže nárokovať odškodnenie?

Odškodnenie si môže nárokovať každý, kto:

leaf1
 • bol ako vodič, pasažier, chodec alebo cyklista zranený pri dopravnej nehode,
 • stratil blízke osoby, príbuzných alebo známych pri dopravnej nehode,
 • nedostal adekvátne finančné odškodnenie od poisťovateľa alebo bolo odškodnenie nejakým spôsobom znížené,
 • nezískal adekvátne odškodnenie za liečbu, rehabilitáciu zdravotných následkov súvisiacich so zdravotným poškodením pri nehode.

Na odškodnenie nemá nárok vinník nehody, no spoluvinník áno! V akom pomere je jeho spoluzavinenie, v takom pomere bude aj jeho odškodnenie (napr. pri 50 %-nej spoluvine, by mu bolo vyplatené odškodnenie vo výške 50 % z pôvodnej sumy).
Čítajte viac na Máte nárok na odškodnenie?

Komplexné odškodnenie v prípadoch škôd na zdraví sa skladá z viacerých samostatných nárokov, ktoré sú v zákone taxatívne vymenované ako:

leaf2
 • bolestné,
 • náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia,
 • náklady spojené s liečením,
 • strata na zárobku počas PN alebo ušlý zisk,
 • náhrada za stratu na zárobku po skončení PN,
 • jednorazové vyrovnanie,
 • náhrada za stratu na dôchodku a
 • vecná škoda.

Ich uplatnenie závisí od rozsahu a následkov poškodenia zdravia, sociálneho postavenia (zamestnanie, rodina, uplatnenie) a veku poškodeného. Pre uplatnenie nárokov na odškodnenie je tiež rozhodujúce, akým spôsobom (mimosúdne alebo súdnou cestou) a voči komu sa budú uplatňovať. Odškodnenie je navyše potrebné žiadať so zreteľom na premlčaciu dobu, ktorá je pri škodách na zdraví dvojročná.

Chcete získať spravodlivé odškodnenie a chcete získať svoje odškodnenie včas? Kontaktujte nás!

Ste dobre chránení pri dopravnej nehode?

Každá dopravná nehoda v sebe nesie riziko poškodenia zdravia jej účastníkov. Bez ohľadu na mieru poškodenia zdravia, je potrebné zabezpečiť účastníkom odškodnenie.

leaf3

Príbeh pána Mariana z Tvrdošína:

Pán Marián sa vracal 9. mája 2005 vo večerných hodinách domov, keď ho zrazilo auto prichádzajúce zozadu. Vinník mu neposkytol prvú pomoc a z miesta nehody ušiel, dodnes nie je zistený...

sipka ...pánovi Mariánovi sme uplatnili odškodnenie vo výške 381 100 Sk

...pokračovanie tohto príbehu a ďalšie...